Д-р Катерина Щерева, логопед, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, пред „9 месеца”

Съществува норма за речево и езиково развитие. Ако детето не се развива според нея и проговаря по-късно, това сигнал ли е за тревога?


Аз бих развила една по-съвременна и, надявам се, основана на психо-лингвистичната концепция за детското езиково развитие тенденция, т.е. бих говорила за типично и за атипично развитие, или за индивидуалните варианти на развитието. Защото има деца, които трупат в началото разбиране, но веднага продуцират думички, има и такива, на които им трябва доста време и по-късно проговарят. Да приемам, че има някакви норми – примерно около годинката детето вече да изговаря първите си думи, преди това да през гукането и  лепета, т.е. комбинирането на няколко срички и тяхното повторение. След това се стига до първите думи и около 1–1 ½ год. се очаква броят на овладените думи да е между 50 и 100. След това идват първите изречения с по две думи и лавинообразното нарастване на лексиката до около 3-годишната възраст, когато детето вече е овладяло 1000  думи и прави изречения с 3 до 4 думи. Ако има известни, и то сериозни отклонения, в рамките на 2, 3 месеца от това развитие, бих посъветвала родителите да се обърнат към компетентен специалист.

И в този смисъл кога трябва да бъде първото посещение при логопед?
Отговорът на този въпрос също е много относителен. Ако има сериозно изоставане в развитието, ако се усети, че детето на 1 ½ год. не умее да задържа вниманието си, с него не може да се сподели някаква информация, т. нар. „споделено внимание“, то много бързо се разсейва и по никакъв начин не може да се концентрира дори за минута, ако има някакъв друг тип поведение – в  движенията, непрекъснато да държи ръцете си пред погледа и пр., добре е да се направи консултация. Не твърдя, че тя непременно трябва да е с логопед. Много често изостването в речевото развитие е първият индикатор за родителите, че нещо не е както трябва и в тези случаи обикновено семействата правят консултация с нас, логопедите.


Как родителите могат да подпомогнат речевото развитие на детето си?
Преди всичко да му говорят, да общуват с него, да вербализират всяко свое действие. Говорете на детето, дори ако то е на 2-3 месеца. Общувайте, обяснявайте му всяко нещо, което то прави. В основата на езиковото и говорното развитие е имитацията, т.е. мама е надвесена над креватчето на детето и му гука. По същия начин впоследствие то разбира, че тази комуникативна игра води до все по-високи резултати и започва да е все по-смело и само да провокира общуване и комуникация.

Ако родителите имат говорен дефект, това може ли да се отрази на речевото развитие на детето, нали все пак то се учи от тях?
Говорът и езиковото развитие не са спонтанен процес, те се стимулират особено след втората година. Първите две години най-важно е потапянето на детето в богата лингвистична среда, осигуряването на различни сензорни усещания, получени чрез зрение, слух, музика, различни светлини, образи, картини, цветове, движещи се предмети... Ако обаче родителите имат говорен дефект, най-вероятно и при детето ще се развие такъв дефект. При  родителя той може да има органична основа, например къса подезична връзка, която е провокирала неправилно произнасяне на „р“, а при детето да няма този проблем, но по подражание то най-вероятно ще изговаря „р” като родителя си.

А какви са проблемите с речта, които се забелязват в най-ранна възраст при деца с аутизъм и кои са спецификите при проговарянето на тези деца?
Едва ли само с няколко изречения мога да отговоря на този въпрос. Феноменът аутизъм все повече и повече продължава да бъде изследван. За него се говори не като за заболяване, а като за състояние на нервната система, т.е. търсят се корените и генезисът на аутизма като неврологичен дефицит или неврологични проблеми. Първите симптоми се забелязват още в най-ранното детство. Твърди се даже, че до шестия месец може да се определи дали детето се развива като връстниците си. По-късно вече има признаци и индикатори, че конкретното дете, при което има отклонения от 1½ - 2-годишната възраст, е проявявало признаци на аутизъм още на 6-7-месечна възраст.