Фрустрация - Това е състояние, което преживява всеки човек, когато се сблъска с непреодолими препятствия по пътя към набелязаната цел. Той се чувства дълбоко огорчен, отчаян и безпомощен – а желанието е толкова силно!
Малките деца доста често изпадат в такава ситуация – много искат да получат или направят нещо сами, но или не могат да го постигнат, или не им се разрешава. Изпаднали във фрустрация, те реагират бурно – с плач, с гневни изблици или с агресия.


Някои свръхстроги родители обаче прекаляват със забраните и ограниченията като възпитателна мярка, без да си дават сметка, че детето им има естествени потребности, присъщи на неговата възраст.