Какво е ретровертирана матка? Това матка, обърната назад, вместо в обичайната позиция право нагоре и надолу или леко напред. Обичайно това положение се обозначава като обърната матка и се среща при една от пет жени. При повечето жени то е резултат от нормално развитие, но може да е вследствие и на инфекция или на ендометриоза, когато вътрешният покривен слой на матката е изместен на друго място.

Обикновено ретровертираната матка не предизвиква болки и се открива от лекаря при преглед или ехографско изследване през бременността. Не се нуждае от лечение, въпреки че евентуалната инфекция трябва да се изясни. Не се очакват проблеми и по време на раждането. При болки се препоръчва консултация с лекар.