Нов сайт ще помага на майките да работят от дома си по време на майчинството. „Настоящата идея се роди от разказите на майки, които се чувстват професионално и социално непълноценни по време на своето майчинство, както и на жени, които „обмислят” (отлагат) своето майчинство заради страха от загуба на професионална квалификация и социално самочувствие по време на своята изолация от „активното общество” разказва Александра Антонова.

Младата майка си е поставила за цел да привлече съмишленици от различни организации, фирми, големи работодатели, майки и медии за създаването и стартирането на новия сайт за професионална реализация.

Списание „9 месеца” също застана зад идеята и вече се допитва до посетителите на сайта си. 70% от попълнилите анкетата са категорични, че искат да работят он-лайн, а  близо 18% са склонни да опитат, за да поддържат професионалния си и социален тонус.

Разколебаното професионално и социално самочувствие на съвременната жена я връща по-бързо на работа като създава вътрешносемейни проблеми от различно естество: непълноценно отглеждане на децата в детските градини, усложняване на отношенията със семейните партньори, неефикасно протичане на възпитателния процес, категорична е Александра. Тя вече е направила списък на професиите, които могат да бъдат упражнявани пълноценно и от дома. Такива са: преводаческите услуги; създаване, редактиране и коригиране на текстове от всякакъв характер; юридическите консултации; счетоводни консултации; медицински консултации; инженерно-проектантска дейност; рекламно обслужване: създаване и консултиране на дизайн на рекламни брошури, текстове, клипове и всякакви  други форми на рекламно представяне; създаване и консултиране на дизайн от всякакъв характер – на книжни издания, интериор, екстериор и др.;  произвеждането и предлагането на дизайнерски стоки; разработване на всякакъв вид програми, електронни сайтове, игри и др.

Александра Антонова е уверена, че идеята ще намери още съмишленици и ще бъде реализирана.