Георги Димитров (3 мес.) от Димитровград

 


Румен Дишев (1 год. и 9 мес.) от Варна

 


Виктория Антонова (3 год.) от Кърджали