На три месеца бебето вече е доста по-интересно. То се усмихва, когато е в добро настроение. Започва и да хитрува – щом му стане скучно,започва да плаче.


Какво може

На тази възраст детето лежи по гръб, но може да се обръща и на двете си страни. Задържа главата си в средно положение, но предпочита да я обръща наляво или надясно. Пръстите на ръцете мувсе още са свити в юмрук, понякога ги разтваря (обикновено това става несъзнателно).Детето може да държи в ръката си дрънкалка, опитва се да я сложи в устата си, не я пуска и тя пада от ръката му само ако пръстите му се разтворят. То вижда предмети на разстояние 30–40 см по средна линия и надясно и наляво от нея. Наблюдава с интерес предмети не само за кратко. Отначало проследяването е автоматично. Детето не може само да откъсне поглед от движещия се предмет. Това е т.нар. рефлекс на автоматичното зрително проследяване.

Изчезват някои примитивни рефлекси.

Бебето се смее с глас, когато го закачат.Обръща главата си по посока на източника на звука. Радва сена собствения си глас. Издава звуци, наподобяващиф, в, с.


Детето вече спи 12–15 часа на денонощие. Това обаче е само ориентир! Всяко дете има свой ритъм. През нощта вече не се буди за храна.


Внимание!

На тази възраст има някои прояви и специфични симптоми, които насочват към увреждания при детето.

То често лежи в асиметрична поза, поради което се обръща само на една страна или въобще не се обръща.

Не може да задържа главата си.

Не умее да хваща и да слага предмети в устата си.

Плаче без повод, понякога едва-едва и не се успокоява след вземане на ръце, галене, говор.

Някои деца с увреждания чуват само силни звуци, други не могат да определят посоката, от която идва звукът, и се объркват. Децата с повишен или с понижен мускулен тонус се затрудняват при произнасянето на звуци. Те не гукат и трудно се хранят.

Ако имате някакви притеснения,свързани с развитието на детето, споделете ги с вашия педиатър.