Според данните от статистиката през последните години в България на 1000 души население се раждат толкова деца, колкото в почти всяка страна в Европа, но качеството им на живот като цяло е далеч от претенциите и възможностите ни като европейци. Защото на всяко общество са нужни не колкото може повече деца, а повече деца, заченати и родени с шанс да получат добро отглеждане, възпитание и образование. Това е съдържанието на термина


ОТГОВОРНО РОДИТЕЛСТВО
или раждане на дете като осъзнато решение – плод не само на биологично-физическа зрялост, но и на духовна зрялост, социално съмосъзнание и материална обезпеченост.

През последните десет години в страната възникнаха структури и формации, които активно се занимават с обучение на бъдещи и настоящи родители в отговорно родителство. С тази дейност са ангажирани представители на много професии и специалности, заемащи различни длъжности в секторите здравеопазване, образование и социални дейности. През 2007 г. всички те се обединиха в
СНЦ „Асоциация училище за родители”
чиято основна мисия е да изработи, внедри, осигури и контролира стандарти за квалификация на кадрите, професионално реализиращи се в областта на репродуктивното здраве, семейното планиране, пренаталното възпитание и грижите за отглеждане и възпитание на здрави деца и деца със специални нужди. Екип от експерти към СНЦ „Асоциация училище за родители” разработва учебни планове и помагала за комплексно обучение по нова, все по-актуална за страната ни професия

„Инструктор за родители”
В тази професия ще бъдат включени 3 нови за България специалности: инструктор по пренатални грижи; инструктор по грижи за бебето от 0 до 1 година и инструктор по грижи за детето до 3 години. Изучаващите тази професия ще придобият комплекс от знания от различни професионални направления и ще изградят умения да обучават и да подпомагат бъдещи и настоящи родители през периодите на бременността и в периода около раждането. Ще получат и познания за физическото, психичното и социално възстановяване на жената (партньорите) след раждането. Ще овладяват и умения да се грижат за отглеждането и възпитанието на бебето и на детето, съобразно възрастовите им потребности, както и да подпомагат други родители при правилното отглеждане и възпитание на детето до 3 години.
Обучението в отговорно родителство има силно икономическо значение, доколкото от него зависи създаването на качествен човешки потенциал, необходим на пазара на труда, за разумни управленски дейности и за морално издържани решения на всички нива на обществения живот. От него зависи децата да получат образование, професионална подготовка и трудова заетост. Отговорното родителство е възможно, ако са осъзнати неговата ценност и потребност при наличие на
отговорна държава, отговорни институции
и отговорни индивиди
Това бяха темите, които се разискваха на Първия национален семинар на „Училищата за родители”, който се проведе на 28 и 29 ноември 2009 г. във Варна. Форумът включи и интерактивно обучение пред реална аудитория от бъдещи родители от Варна по актуални проблеми на пренаталното възпитание, съобразено с новите тенденции, изнесени на 19-ия световен конгрес по пренатална психология. Обучаващ беше Диана Димитрова – акушерка, магистър по психология, зам.- директор на Медицинския колеж – Варна, председател на СНЦ Асоциация „Училище за родители”, а домакин беше екипът на Capella play в Mall Varna. Следващият национален семинар „Училище за учители” ще се проведе през юни 2010 г. в София.

Д-р Антония Григорова
издател и гл. редактор на сп. “9 месеца”
член на УС на СНЦ  „Асоциация училище за родители”