Има ли нужда бебето ви да ходи на уроци, за да проговори български? Всъщност малчуганите избират сами кога ще кажат първата си дума. Някои са големи бъбривковци и произнасят “ма-ма” още на 7–8-месечна възраст. Други са по-срамежливи и не искат да говорят пред непознати. Статистиката сочи, че на 1 годинка повечето бебета знаят около 10–15 думи и постоянно ги повтарят. Те обаче се затрудняват изключително с по-сложни за произнасяне думи и словосъчетания като “лютеница” или “пощальон”. Ето защо добре е да помогнете на детето си, като организирате домашен курс по български език. Ако то се “учи” успешно, на 2-годишна възраст вече ще знае около 100 думи и ще се справя с 2–3 заучени фрази.


Малчуганът постоянно запомня и се упражнява, вслушвайки се във вашите разговори. Скоро той ще може да направи връзка между думите и предметите наоколо. Предлагаме ви няколко прости правила, които ще улеснят уроците на малкото човече.

Повтаряйте една и съща дума няколко пъти. Ако видите пудел, покажете го на детето и кажете: “Виж, куче!” След време малкото ще се научи да прави разлика между видовете кучета. На първо време за него е важно да разпознава различните животни.
Обяснявайте подробно. Освен да обогати речника си, детето трябва да е наясно със значението на изразите. Обяснявайте за какво служат предметите. Дори и в началото детето да не разбира какво му говорите, то постепенно ще схване смисъла на новите думи.

Използвайте нови словосъчетания в различен контекст. Добре е да повтаряте една и съща дума, употребявайки я в различни ситуации. Докато обличате детето, може да му обясните: “Ще сложим блузката със сините цветя. Сега мушни едната си ръка в ръкавчето. Време е да пъхнем блузката в панталонките...” По този начин то ще възприеме новите думи по-лесно.

Диана Михайлова
педагог