На каква възраст трябва да е детето, за да го сложа в проходилка?

Всяко дете се развива с различно темпо. Ако оставите детето в проходилка и в продължение на няколко минути то стои само на едно място, това означава, че още не е готово за нея. Имайте търпение. Не мислете, че детето веднага ще започне да тича. Достатъчно е с помощта на проходилката да направи само една малка крачка – напред или назад. Няма правило как малкото трябва да ходи в нея, защото неговите движения все още не са координирани. Ако някоя от мускулните групи е по-развита от друга, детето ще стъпва съответно навън, навътре, настрани... Това не трябва да ви притеснява. Рано или късно то ще проходи.