В началото новороденото не може да вдигне главата си. То се нуждае от подкрепата на родителите си и от много трениране. Когато мама и татко за първи път вземат на ръце новороденото, то им се струва леко като перце. А на него пък му е много трудно да носи главата си, която заема почти 1/3 от крехкото телце. В околоплодната вода това е толкова просто! Но сега, в царството на гравитацията, бебешките мускули са твърде слаби, за да повдигнат и да задържат главата през първите седмици.


Само в извънредна ситуация, например при затруднено дишане, новороденото може да повдигне главичката си няколко милиметра и да я завърти настрани. Природата му е заложила този рефлекс за оцеляване. При вдигане от креватчето обаче, при обличане или кърмене главата се нуждае от сигурна опора – отначало от цялата ръка на мама или татко, по-късно от подкрепата само на два-три пръста.

Тренировка на мускулите
След първите седмици задържането на главата се превръща в тренировка за бебето и изпитание за усета за родителите. Повечето от тях са твърде предпазливи. Те могат да съдействат за укрепването на мускулатурата на врата и тила на детето, като го носят на ръце, обърнато по корем. Или като го сложат да лежи по корем и доближат до него някоя интересна играчка. Несъзнателно бебето ще се опита да напрегне мускули и да повдигне главата си.
Още на втория месец кърмачето може да държи главата си, когато го вдигат в странично положение. В тази възраст при вдигане от положение по гръб или при носене на ръце главата му още се нуждае от подкрепа. На три месеца в положение по гръб бебето доста сигурно опъва глава нагоре, а един месец по-късно повечето деца окончателно са спечелили битката с гравитацията. Те все по-уверено движат главата си.

Някои имат “слаба страна”
Някои бебета имат предпочитание към едната си страна и въртят глава винаги в една посока. По този начин мускулатурата на тила се натоварва едностранно. В такива случаи бебето има нужда от помощ. То трябва да се вдига от другата страна и да се заставя да променя посоката на погледа си. Най-добре е да му се показват от "слабата страна" интересни, пъстри играчки. То ще се опитва да завърти глава към тях, за да ги разгледа по-добре.

Откривателство
Какво има там? Повечето бебета полагат огромни усилия, за да обхванат с поглед околността. В положение по корем те тренират мускулите на врата и тила. На 3–4 месеца бебето може да задържа няколко минути главата си без чужда помощ.

Лягане
Дали мама държи главата здраво? През първите седмици главата на бебето се нуждае изцяло от подкрепа. Най-добре е да се поставя в креватчето в странично положение – да легне първо на една страна и след това да се обръща на гръб или на корем.

Вдигане
Има ли нужда от помощ? Бебето се вдига от положение по корем по следния начин: едната ръка обгръща предмишницата му, а другата подкрепя тялото. След това детето се обръща настрани и го вземат на ръце. При вдигането главата се подкрепя.

Лице срещу лице
Хубаво е, нали? Бебето обича тази поза – тялото му лежи върху предмишниците на мама, главичката е подпряна на ръцете й, разстоянието между лицата им е 25–30 см. То внимателно наблюдава мимиката на мама и се опитва да я имитира.

По корем
Приятно ли е? Новородените обичат да бъдат носени в положение по корем. Главата лежи върху лявата ръка на мама, а тялото – върху дясната. В това положение бебето се чувства защитено – главата му има сигурна опора.

Искам само!
Много важно, че има гравитация! Още на два месеца бебето почти няма нужда от помощ, когато се поставя да легне или се вдига настрани. В това положение тялото му се напряга и му помага да държи главата си.

Хранене
Лежи ли бебето удобно? Когато пие от шише, то се нуждае от стабилна опора. Главичката му е положена в свивката на лакътя, тялото – в скута на мама, подкрепяно от предмишницата й.

Кърмене
Свободно ли е нослето? В тази поза ухото, рамото и мишницата на бебето образуват една линия. Главата не е напрегната, бебето диша добре и може удобно да суче.