Малката ми дъщеря проявява интерес към различни предмети от бита, но не и към играчки. Каква е причината?

Предметите от бита представляват интерес за малкото дете на принципа на копирането. Когато например наблюдава как мама готви в кухнята, то иска да повтори действията й. Няма нищо лошо да включвате повече детето в ежедневните дейности у дома. От друга страна, някои деца, при които умът е по-развит от чувствата, проявяват по-отрано любопитство към всичко, което ги заобикаля, в етап, без още да са достатъчно зрели за това. В този случай добре е да отделяте повече внимание върху възпитанието на чувствата на детето чрез песнички, танци и т.н. Когато настъпи баланс между ума и чувствата, детето може да прояви интерес и към куклите или количките.