След дълги колебания “За” и “Против” вече сте решили – детето ви ще тръгне на детска ясла. Решението сте взели трудно, защото сте наясно, че тази форма на отглеждане на малки деца има доста предимства, но и много недостатъци...Но ако искате (а и се налага) да се върнете на работа, не можете да разчитате на баби и дядовци да помагат, а и нямате възможност да наемете жена за гледане на детето, тъй като обикновено средствата за нея надхвърлят месечната ви заплата, яслата няма алтернатива.

Коя е най-подходящата възраст?
Най-добре е детето да тръгне на детска ясла, след като навърши 1 година. Възрастта преди това крие много рискове. Детето е физиологично незряло, често още не е проходило, не се е научило да ползва гърне, не може да се храни само. Имунитетът на детето е несъвършен, организмът му е по-възприемчив към инфекции, а те пък протичат значително по-тежко и с повече усложнения.

Кога е най-подходящият сезон?
За включването на детето в колектива на яслата най-подходящ е лятно-есенният сезон. Тогава вирусните и бактериалните инфекции на горните дихателни пътища са по-редки и рискът от заразяване и заболяване е по-малък. През тези месеци децата прекарват повече време на открито и са по-закалени.

Дали е готово?
Когато анализирате решението за детската ясла, преди всичко преценете:

 • Какво е здравното състояние на детето (страда ли от някакво вродено или хронично заболяване и доколко то е стабилизирано). Ако боледува често, т.е. ако в картона си от детската консултация има регистрирани повече от 5–6 респираторни заболявания за една година, здравето му ще е по-застрашено, когато тръгне на детска ясла.
 • От значение е и при какви условия и колко правилно е отглеждано малкото дете (битова среда, здравна култура, честа употреба на антибиотици и пр.).
 • Детската ясла е подходяща, когато психо-моторното развитие на детето е достигнало нормална степен на зрялост за възрастта му. Добре е то да е проходило, да може да съобщава за физиологичните си нужди и да умее да седи на гърне, да държи само лъжичка.

  Добре е да знаете

 • Яслите не са лечебно-профилактични заведения – в тях трябва да се водят само здрави деца. В противен случай се излагат на риск и останалите деца.
 • Ако детето боледува често, по-добре е да постъпи в санаториална или в частна ясла, в която децата са не повече от десетина. Заболяванията са по-чести, когато в групата са повече деца.
 • Детето ще е по-подготвено за яслата, ако системно е закалявано.
 • Подгответе го психически. Говорете му много и добри неща за яслата и за бъдещите му другарчета. Уверете го, че там има много нови и интересни за него играчки.
 • Предварително многократно заедно с детето посетете заведението и му го покажете.
 • Помогнете му да си създаде положително отношение към децата и към лелките. Стимулирайте желанието му само да отиде при тях.
 • Ако вашето дете е под 1 ½ год., създайте му навика да спи два пъти дневно в точно определено време (9–10.30 ч. и 13.30–15.30 ч.), а ако е по-голямо – да спи следобед.
 • Подгответе любимата му играчка, която то ще носи в яслата. Тя трябва да е лека, здрава и да може лесно да се почиства и дезинфектира.
 • В първите дни, когато детето тръгне на ясла, добре е за определено време да го прибирате веднага след следобедния сън.

  Кога е готово?
  Детето е готово за детска ясла, когато личният педиатър прецени, че здравното, физическото и нервно-психичното му състояние е стабилно.

 • Психически детето е подготвено за първото “училище” и за промяната в живота му, когато е заредено с положителни емоции.
 • Детето трябва да е редовно имунизирано. След постъпването в яслата изоставането в това отношение трудно се наваксва, особено ако детето започне често да боледува. Претоварването с имунизации ще затрудни адаптационния период.

  Запомнете
  Ако вашето дете започне да боледува много често, преместете го в санаториална или в частна ясла. В краен случай намерете детегледачка и го оставете вкъщи.
  Ако детето е болно и приема лекарства, не го водете в яслата – това е вредно и за него, и за останалите деца.
  Поддържайте мили и възпитани отношения с персонала в яслата. Не забравяйте, че сте поверили детето си на отговорни и добронамерени професионалисти.