През втория месец бебето продължава да расте много интензивно. Наддава средно по 25 г дневно, а ръстът му се увеличава с около 3 см за месец. Обиколката на главата му нараства с 1.5 см. 

Какво може
На тази възраст то още е със свити крайници, но вече може да заема и разгъната поза. То обръща главата си на една страна. Хаотичните движения са по-редки.


Ако хванете детето за ръце и бавно го повдигате нагоре и напред, ръцете му леко се сгъват в лакътните стави. То вдига главата си добре, но в седнала поза тя се килва напред, а при вертикално изправяне леко се поклаща. Движението му харесва и го успокоява. Сложено по корем, то задържа главата си вдигната за кратко време.
Бебето забелязва и фиксира предмети на разстояние 30–40 см. С поглед може да проследява предмети и хора, като движи и главата си в съответната посока. Все още може да се забележи кривогледство.  

Ръцете на бебето са свити в юмрук, но не са толкова силно стиснати. То често ги пъха в устата си или пък лапа само палеца си. Детето ви вече издава няколко звука: а, е, о, у. Понякога пред тези гласни поставя и съгласната “х” и произнася “ха”, “хе”, “ехе”... Появява се и гукане.
Ако се усмихвате на бебето, то реагира, като движи мускулите на лицето си. Когато е гладно, ревът му е пронизителен, неутешим, а когато е уморено – жално хлипа. Плачът на здравото дете е силен, дишането му – равномерно. То се успокоява, ако го вземете на ръце или пък чуе гласа ви.

Как да му помагате

  Говорете му, като го гледате, когато го храните, преобличате, къпете. То не разбира вашите думи, но по тона улавя обичта ви към него. 
 Назовавайте го по име.
 Пейте му песнички и му пускайте любимата си музика. То я помни от времето, когато е било в корема ви.
 Изразявайте радостта си, когато ви се усмихва.
 Колкото и да сте уморена, не проявявайте нервност при общуване с него. Ако сте спокойна, уверена и позитивно настроена, бебето също ще е спокойно и бодро.
 Правете му масаж.