Припомнете си честно колко пъти днес сте забранили нещо на детето си. Не сте му забранили нищо? Дали не грешите?! Ако наистина не сте го правили, това е добре. Прекалено многото забрани развалят настроението – вашето, защото “Не”-то ви напряга, и на детето ви, защото то се чувства обезкуражено, потиснато, смачкано... Алтернативата е да формулирате позитивно малките всекидневни забрани и по възможност да ги свързвате с някакво предложение. Ето два примера:

  • “Не, преди ядене не може да ядеш бонбони”, звучи рязко. Същото съдържание може да се формулира по-приятно: “Първо ще обядваме, а след това ще има бонбонче.”
  • Много строго: “Не, край на игрите, веднага лягаш в кревата!” По-любезният вариант: “Остави сега кубчетата да почиват, защото и те са уморени. А утре сутринта ще построим къщичка за куклите.”