Първите 5–6 дни след раждането са дни на бурни процеси на адаптация на Вашето бебе към външните условия на живот. При голяма част от новородените кожата пожълтява. Това е т. нар. физиологична жълтеница при новороденото. Появява се около 2–3-ия ден след раждането, като достига максимума си около 5–6-ия ден и постепенно до 10-ия ден отзвучава.


Физиологичната жълтеница не е свързана с инфекциозен причинител. Тя не е като жълтеницата при големите деца и възрастните. Дължи се на относителната незрялост на черния дроб на новороденото и съвпада с максималното физиологично спадане на теглото му. През този период бебетата са по-мудни и сънливи.

Вие можете да помогнете на Вашето бебе да се справи по-бързо с жълтеницата, ако започнете да го слагате на гърда и да го кърмите на 4–6-ия час от раждането. По този начин теглото на бебето няма да спадне много и жълтеницата ще е по-лека.
Ако жълтеницата е по-силно изразена, по преценка на неонатолога се взема кръв за изследване на кръвния билирубин.Ако стойностите на билирубина са много високи, на бебето може да се приложи фототерапия – облъчване с лампа със синя или бяла светлина със спектър, близък до спектъра на слънчевата светлина. Тази терапия помага за по-бързо изчезване на жълтеницата.

Ако жълтеницата при Вашето бебе не е силно изразена, но продължава по-дълго, потърсете педиатър за консултация.