По време на световния месец за борба с рака на гърдата се срещнахме с д-р Евгений Василев, акушер-гинеколог и мамолог в Клиника по хирургия на млечната жлеза в Първа АГ Болница „Света София“, за да го попитаме можем ли да се предпазим от заболяването, кои са рисковете фактори и рисковите групи.На каква възраст трябва да започнат профилактичните прегледи?

Ракът на гърдата е заболяване, характерно за по-късната възраст, но в последно време все по-често се открива и при млади жени. Профилактиката срещу рака на гърдата трябва да започне след 30-годишна възраст. Веднъж годишно, жените под 40 години, трябва да си правят ехографско изследване. При жени след 40 години, прегледите се правят между 6 месеца и година, а мамографиите на всеки 2 години.  


Какво е мастопатия и предпоставка ли е за злокачествени изменения след време?    
Мастопатията е един обобщаващ термин на много състояния в гърдата. Част от тях са съвсем доброкачествени и не представляват някакъв риск за развитие на рак на гърдата. Други, могат да бъдат преканцерози и да изискват по-често наблюдение или биопсии. Състояния на гърдите, при които вече има промени в клетките или в структурата на жлезата, влизат в групата на мастопатиите, но са преканцерози, трябва да им се обърне по-сериозно внимание.  


Какво е фиброаденом и предпоставка ли е за злокачествени изменения след време?   
Фиброаденома е типично заболяване за младата възраст. То е доброкачествено заболяване, неговият малигнен потенциал и вероятността да се преобразува в раково е малка. Когато фиброаденомите са малки и не нарастват при проследяване, не се оперират. Ако имат големи размери или нарастват бързо, някои от тях се налага да бъдат отстранени.


Фамилната обремененост е най-сериозният рисков фактор при жените. Еднакъв ли е риска при по-близки и при по-далечни роднини. Какви профилактични прегледи трябва да се правят?
Фамилната обремененост е най-сериозният рисков фактор, както и възрастта. С напредване на възрастта се увеличава риска от развитие на рак на гърдата. Жените, чиито сестри, майки или баби имат заболяване, са с риск от развитие на рак на гърдата. Ако има повече от един случай във фамилията с рак на гърда е добре да се направи генетична консултация.


Освен фамилната обремененост, кои са останалите фактори, които могат да предизвикат появата на рак на гърдата?
Специално за рак на гърдата те не са толкова добре дефинирани, както при някои други онкологични заболявания. Споменах вече възрастта и фамилната обремененост, липсата на раждания, ранно менархе, приемането на хормонални контрацептиви, късна менопауза, затлъстяване, особено при жени след менопауза, прекомерната и честа употреба на алкохол, йонизиращи лъчения и вредни фактори в работната среда.


Как да се предпазим от рак на гърдата?
Здравословен начин на живот намалява риска от развитие на рак на гърдата. Важно е да има повече движение, да се избягва прекомерна употреба на алкохол и наличието на наситени мастни киселини в менюто.


Какво представляват генетичните тестове, могат ли жените да си ги направят у нас и колко ще им струва?
Могат, но се правят след генетична консултация. BRCA1 и BRCA2 са двата гена, които се изследват. Цената е от порядъка на 1000 лева, но те се правят само при високорискови жени.