Сънната апнея (краткотрайното спиране на дишането по време на сън) се свързва със значително повишен риск от диабет на бременността и хипертония. Това се съобщава в проучване, докладвано през май 2007 г. пред конференция на Американското дружество по гръдни заболявания. Специалистите откриват, че сънната апнея се свързва с двойно по-висока честота на диабет на бременността и с четворно повишен риск от хипертония при бъдещите майки.

При това състояние по време на сън горните дихателни пътища се стесняват или колабират. Периодите на апнея завършват с краткотрайно събуждане, което може да прекъсва съня стотици пъти през нощта. Основен рисков фактор е наднорменото тегло.

Най-ефикасното лечение се провежда чрез специален апарат, който създава постоянно налягане в дихателните пътища. В тях въздухът се доставя чрез поставена маска на спящия, като дихателните пътища се държат отворени.

Учените анализират данните от всички бременности, свързани със сънна апнея, диабет на бременността и хипертония през 2004 г. От около 4 млн. родилки 452 са имали сънна апнея. От 167 227 жени с диабет на бременността 67 са били със сънна апнея, а от 200 902 бременни с хипертония 166 са страдали от това състояние.

Бременността може да влоши сънната апнея особено през последното тримесечие, когато теглото значително нараства. По време на апнея нивото на кислорода при бъдещата майка спада, което може да засегне и плода. Затова е важно бременните със сънна апнея да се подлагат на специализирано лечение и редовно да контролират кръвното налягане и кръвната си захар.