Седалищното предлежание е описано сравнително подробно още през... 580-а година пр.Хр. Колкото по-ранна е бременността, толкова по-често плодът заема седалищна поза. Обикновено 15–20 дни преди термина той е в предлежанието, от което ще тръгне към белия свят. Много рядко бебето може да се обърне непосредствено в началото на самото раждане. В края на бременността седалищното предлежание се среща при около 3% от раждащите.

Защо е избрало седалищната поза?
Причините за заемане на това положение са някои аномалии на матката на бъдещата майка – двурога, седловидна, или тесен таз, предлежание на плацентата, намалено или увеличено количество на околоплодната течност, многоплодна бременност, преждевременно раждане, тумори в малкия таз, къса пъпна връв, вродени аномалии на плода, мъртъв плод и др.

Защо е патологично?
Седалищното раждане протича с някои особености и затова се причислява към патологичното раждане. При него дупето или крачетата на бебето предлежат във входа на таза. Те се раждат първи, а след тях – по-голямата по размери главичка, поради което може да не се получи достатъчно разширение на маточната шийка. Главичката трябва да излезе бързо, преминавайки през таза. При спускането си тя може да притисне пъпната връв към костния таз на бъдещата майка, което да причини намаляване на кръвния ток от плацентата към плода. В този случай той може да страда в различна степен.
При седалищното предлежание на плода по-често е протрахираното (продължителното) раждане, 6 пъти по-срещано е и преждевременното раждане, 3 пъти по-чести са аномалиите на плода, 10 пъти по-често е пролабирането (изпадането) на пъпната връв, 10 пъти по-често е родоразрешението чрез цезарово сечение.


Срещат се няколко типа седалищно предлежание: седалищно, седалищно-краково, колянно, краково.
Поради чувствително по-високия риск при този вид раждане желателно е бременната да постъпи 10–14 дни преди определения термин в клиниката, в която ще ражда. Там ще й се направят клинични, лабораторни и ултразвукови изследвания, комплексна оценка на големината на плода и таза, ще се определи типът седалищно предлежание, флексията (свиването) или дефлексията (разгъването) на главата на плода, наличието на допълнителни утежняващи раждането фактори, зрелостта на меките родилни пътища, ще се изключат, доколкото е възможно, аномалии на плода и ще се определи подходът на раждане при всеки конкретен случай. Под наблюдението на специалистите бъдещата майка ще е по-спокойна за това, което я очаква.

Как протича раждането?
Раждането на бебе в седалищно предлежание може да стане по няколко начина :
Вагинално раждане с мануална помощ, т.нар. асистирано раждане. При него седалището и телцето се раждат спонтанно до пъпа, след което водещият раждането акушер-гинеколог чрез ръчни методи освобождава раменния пояс и главичката на бебето. В тази ситуация от най-голямо значение за успешния изход са търпението и професионализмът на водещия раждането.
Мануална екстракция на плода. Целият плод се изважда бързо с ръчни методи още преди да е започнало раждането на седалището. Това се налага при раждане на втория близнак, при рязко влошаване на детските сърдечни тонове, когато няма време и възможност да се организира и извърши цезарово сечение.
Цезарово сечение в хода на раждането. Седалищното раждане започва спонтанно и до определен етап протича нормално вагинално, но след това в хода на процеса поради настъпили усложнения, криещи опасност за раждащата или за плода, се преценява, че е по-добре да се пристъпи към цезарово сечение.
Първично цезарово сечение. То се прилага, когато се установи, че рискът за раждане на живо и здраво дете през естествените родилни пътища е много висок.
Всeки случай със седалищно предлежание се обсъжда задълбочено и се избира най-подходящият подход. Целта е да се намали до минимум опасността за живота и за здравето на плода и на майката.