Болката, изпитвана от раждащата, може да се повлияе от много фактори, сред които са психологична подготовка, предхождащи раждания, инфузия с окситоцин и др. В АГ болница “Майчин дом” във Варна се използват четирите основни техники за обезболяване – психологична подготовка, епидурална, венозна аналгезия и маскова аналгезия с кислород и райски газ, като над 70% от бременните предпочитат епидуралното обезболяване.


Психологичната подготовка се извършва в Училището за бременни, което съществува от създаването на клиниката. Бъдещи майки, които имат достатъчно информация за хода на раждането, за болката и пр., по-лесно се справят с родилния процес.

Аналгезията с маска не потиска достатъчно болката и е сравнително стар метод за обезболяване.
Венозна аналгезия се прилага при отказ от епидурално обезболяване. Основният й недостатък е преминаването на лекарствата през плацентарната бариера, което създава известен риск за плода. Много често пълното потискане на болката се отразява върху съзнанието и прави невъзможно ефективното напъване през втория период на раждането. Колкото по-добре са информирани бъдещите майки за положителните и отрицателните въздействия на различните методи на обезболяване, толкова по-високи са изискванията им за висококачествено обезболяване, комфорт и минимални странични действия върху плода. На тези изисквания най-добре отговаря епидуралната аналгезия.

Епидуралната аналгезия е вливане през епидурален катетър на лекарства (локални анестетици) в подходяща концентрация. Раждащата е в странично легнало или в седнало положение, кожата на гърба й се дезинфекцира. Епидуралният катетър се поставя на нивото на третия и на четвъртия лумбален прешлен (в тази част няма гръбначен мозък, поради което не може да се причинят пареза или парализа на долните крайници).
Обезболяването настъпва след 7–12 минути. При манипулацията не се въздейства върху гръбначния мозък и нервите, поради което няма опасност и от неврологични усложнения.
Веднъж поставен, катетърът може да се използва неколкократно в зависимост от нуждите на раждащата. Ако се наложи цезарово сечение, само с повишаване на концентрацията на лекарствата през същия катетър се прави анестезия за операция.
При раждащи, избрали епидурална упойка, катетърът се поставя в началото на раждането, а лекарствата се прилагат през него в хода на процеса, когато има достатъчно разкритие на маточната шийка и ефективни контракции.
Ако бъдещата майка не може да понася родилните болки, катетърът се поставя след започване на процеса. В АГ болница “Майчин дом” – Варна има анестезиологичен екип, който през цялото денонощие може да пристъпи към извършване на епидурална аналгезия. С помощта на тази упойка се обезболяват цялото раждане и хирургичното възстановяване на евентуални разкъсвания на мекия родилен канал.
Некоректно е да се обещава на бременната жена, че болката при контракциите на матката може изцяло да изчезне. Това може да се постигне технически, но раждането може да спре.
Условията за прилагане на епидурална анестезия са същите, както за всеки друг вид обезболяване при нормално раждане, но ефектът от нея е много по-голям. При пациентки, които предпочитат цезарово сечение поради страх от болка по време на раждането, и при тези, които желаят нормално раждане без болка, епидуралната анестезия е най-добрият избор, защото осигурява:

  • раждане в комфорт – без болки;
  • значително съкращаване на времето за раждане;
  • напълно запазено съзнание на раждащата;
  • възможност раждащата да се движи;
  • намален родилен травматизъм.