Дали натрупването на повече килограми през 9-те месеца може да усложни раждането? Отговорът не е еднозначен. Защото в крайна сметка процесът протича различно при всяка бъдеща майка. От особено значение е и колко са излишните килограми. За лека форма на затлъстяване се смята наддаване, надхвърлило с 20% нормалното (приема се, че то е до 10 кг), а за изявена форма – наддаване с 50% над нормалното.

Рисковете
Наднорменото изходно тегло и наднорменото покачване на теглото през бременността се смятат за рискови фактори през бременността. При пълните жени по-чести са усложненията, предизвикани от хипертония, диабет, пиелонефрит, по-едър плод, разширени вени и тромбофлебит и др.


Затлъстяването може да доведе до рискове и при раждането. При дебелите бъдещи майки по-срещани са родилната слабост, удълженият втори период на раждането, раменната дистокия (затруднения при освобождаването на раменния пояс при главично предлежание), цезаровото сечение, инфектирането на раните, тромбоемболиите и др.
Добрата новина е, че повечето преждевременни раждания, малформации и някои рискови предлежания на плода не са последици от наднорменото тегло на бременната.

Как протича процесът?
Раждаща, натрупала много килограми, е желателно да роди по вагинален път. При такива жени клинично и дори чрез ултразвуково изследване много трудно може да се установи големината на плода. Това налага особено внимание в хода на процеса. Той протича усложнено и при раменна дистокия трябва да има готовност бързо да се приложат специални методи за освобождаване на раменния пояс.
Поради преразтегната матка по-чести са кръвотеченията във и/или след плацентарния период.
Ако се наложи родоразрешение чрез цезарово сечение, за предпочитане е разрезът да се направи надлъжно.
При пълните раждащи тъканите по-лесно се разкъсват или разтягат, заради което се използват специални техники за зашиване на оперативната рана.
При цезарово сечение по-подходяща е епидуралната анестезия, макар че и тя също се удава по-трудно поради по-голямото натрупване на мастна тъкан.
Много важно е пълните млади майки, особено родилите чрез цезарово сечение, колкото е възможно по-рано да се раздвижват, за да се отстрани рискът от по-често срещаните при тях тромбоемболични усложнения.