Колкото повече датата на термина наближава, толкова повече се умножават въпросителните около раждането. С какви нагласи бъдещите майки очакват родилния процес? Списание „9 месеца” направи проучване по темата сред 200 бременни от София и Варна, които посещават лекциите на С „9 месеца” на училище...

44%
от бъдещите майки очакват да родят по естествен път. 15.5% ще родят с цезарово сечение по лекарска препоръка, а 1.5% са избрали да родят с операция по собствено желание. При 39% начинът на раждане тепърва ще се изяснява.64.5%
споделят мнението, че жената е свободна сама да избира начина на раждане, включително и да предпочете да роди със секцио. 28.5% са на противоположното мнение. Те не одобряват цезаровото сечение по желание, тъй като според тях то крие рискове, които често се подценяват. 7% се колебаят и нямат категорична позиция по въпроса.

43%
биха отказали епидуралното обезболяване при раждане по вагинален път. Някои са уверени, че ще се справят с това изпитание и без упойка, тъй като имат висок праг на търпимост към болка. Други пък отхвърлят епидуралната упойка с идеята всичко да протече възможно най-естествено. Трети биха приели епидуралното обезболяване само в много краен случай. Има и бременни, за които епидуралната упойка е допълнителен  разход, който ще си спестят поради финансови трудности.

29% искат да се възползват от упойката с убеждението, че тя ще облекчи родилния процес, 28% се колебаят и тепърва ще събират информация за епидуралната анестезия.

73%
от бременните не са ентусиазирани от идеята бъдещият татко да присъства на раждането. „Не мога да се притеснявам и за неговото здраве, дали няма да припадне“, „Няма да се чувствам комфортно, ако той е там“, „Защо да му причинявам това?!“, са сред посочваните аргументи. 27% от бъдещите майки обаче ще се чувстват по-спокойни, ако любимият им е до тях в съдбовния ден.
  
„9 месеца”