В миналото в семейството ролите са били ясно разграничени – през деня мъжете са отсъствали от дома, работели са до късно, а съпругите са оставали домакини поне няколко години. На жените се е падала отговорността да възпитават детето. Смятало се е за недопустимо мъжете да се месят в този “женски” свят. Училищата за бременни и курсовете за кърмачки са били непознати, а присъствието на бащата на раждането – абсурдно. Сега тези различия между двата пола са отпаднали. Родителите са напълно взаимозаменяеми и почти няма роля (с изключение на кърменето), която да не може да се изпълнява и от двамата. Майката и таткото възпитават детето си според своите разбирания, характер и морал, а не според типичните за своя пол черти. Вече почти няма неща, на които бащата може да научи сина си. Дъщерите пък не са принудени да усвояват готварските техники от майките си. Основната роля на родителите е да обичат, уважават и обучават детето си.