Бъдещите майки, които говорят дълго по мобилния телефон,излагат нероденото си дете на повишен риск от хиперактивност и неврологични проблеми, предупреждават специалисти по репродуктивна ендокринология и стерилитет от Йейлския университет, САЩ. Твърденията се базират на изследване върху бременни опитни мишки, което показва, че продължителното въздействие на радиочестотните електромагнитни полета, създадени от мобилния телефон, влияе върху вътреутробното развитие на нервната система.
Опитните животни били разделени в три клетки. При първата група не е сложен мобилен телефон. Във втората клетка е поставен апарат, чийто звук е изключен, за да не стресира допълнително мишките и да не компрометира изследването. При третата група телефонът бил включен на вибрация.


Учените провели серия от поведенчески и неврологични тестове и сравнили мозъчната активност на опитните мишки и техните малки от различните групи.
Въпреки че при възрастните индивиди, изложени на радиочестотни електромагнитни полета, не били отчетени поведенчески промени, тяхното потомство страдало от значително намален капацитет на паметта и повишен риск от хиперактивност, сходен с този при хората. Според авторите на изследването поведенческите проблеми се дължат на промени, настъпили в неврологичното развитие още през вътреутробния период.

Колкото по-често и по-дълго бъдещата майка използва мобилен телефон, толкова повече се увеличава вероятността детето й да страда от хиперактивност или да има проблеми с концентрацията, предупреждават специалистите. За да намалят вредното влияние на радиочестотните електромагнитни полета, бременните не трябва да носят мобилния апарат в близост до корема си, а когато говорят, се препоръчва да използват handsfree.