Специално за списание “9 месеца” министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова представя накратко постиженията в политиката на правителството за майките и младите семейства.

Госпожо Масларова, защо решихте да създадете Консултативен съвет за младите семейства към Министерството на труда и социалната политика?


В България има консултативни съвети на различни групи хора – на хората с увреждания, на хората от третата възраст, за закрила на децата, за равните възможности. Струва ми се, че колкото повече срещи имаме и с колкото повече хора контактуваме, толкова по-лесно можем да се ориентираме в провежданите политики. Затова мисля, че е добре да има консултативен съвет към МТСП, който да работи за младите семейства с едно, две и три деца, за студентските и за безработните млади семейства. 
Целта е, вместо да се правят различни предложения, да обсъждаме проблемите, които трябва да решаваме всички заедно. Преди да вземем някакво решение, да го обсъдим с медиите, с неправителствени организации, с млади семейства. Така ще има повече информация и ще се чуят различни гледни точки. Обсъждането ще е полезно, защото понякога хората, които вземат управленски решения, са в друга възрастова група и вероятно не могат да се почувстват част от проблемите така, както ги чувстват младите. Консултативният съвет ще ни даде вярната идея и насока при вземането на решения.

 
Как се оценява програмата “В подкрепа на майчинството” – харесва ли се тя на младите майки?
Програмата е много добра. Тя дава възможност на младите майки да се върнат на работа и да продължат професионалното си развитие, без да се притесняват кой ще се грижи за детето им. До навършване на 3-годишната възраст на детето майката може да наеме бавачка, на която държавата ще плаща минимална заплата. А още по-харесваният от младите майки вариант, приет с разширението на обхвата на програмата, е бабите и дядовците да гледат внуците си. За това ще получават минимална заплата плюс пенсията си. Единственото условие да бъдат включени в програмата е те да са пенсионери.

Какви други бонуси давате на младите майки?
Гордея се с факта, че през 2007 г. България въведе най-продължителния период за получаване на обезщетение за бременност и раждане в Европейския съюз. Ние даваме 57 седмици при минимално изискване 14 седмици. Искам също да подчертая, че през тези 410 дни майката получава 90 на сто от заплатата си, а обезщетението за отглеждане на дете до навършването му на 2-годишна възраст през 2009 г. ще е 240 лева. Помислили сме и за татковците. От 1 януари 2009 г. след изписването на майката и бебето от болницата бащата ще има право на 15 дни платен отпуск, за да е близо до семейството си и да помага на майката в първите грижи за новороденото. И още нещо – когато детето стане на 9 месеца, майката има право да отстъпи майчинството си на бащата, докато то навърши 1 година.

Споразумението със Световната банка за отпускане на 40 милиона евро свързано ли е с младите семейства?
Споразумението със Световната банка е за т. нар. социално включване на деца до 7-годишна възраст. Проектите ще обхванат децата от 0 до 3-годишна възраст и от 3- до 6-годишна възраст. Една част от парите ще отидат за обучение на кадри и за строеж на детски градини (това предварително се уговаря със Световната банка). Общините ще представят своите проекти и след февруари те ще започнат да се изпълняват. В началото ще се включат около 50–70 общини за срок от 5 години. 

Какво ще пожелаете на списание „9 месеца”?
Вие сте хората, които превърнаха една инициатива – “Бебе на годината” в традиция. Тя всяка година привлича все повече и повече симпатизанти. А ние, орисниците, се привързваме към съдбите на децата, към тяхното бъдеще и към начина им на живот.
Редовно получавам списанието и виждам, че в него има много полезна информация и практически съвети не само за майките, но и за татковците. Пожелавам на всички читатели на “9 месеца” здраве и благоденствие и да са им живи и здрави рожбите. На добър час!

София Господинова