Резултатите от проучване показват, че смъртността при близнаци, родени от жени на възраст 15–24 год., е по-висока, отколкото при близнаци, родени от по-възрастни майки. Проучването е публикувано в американското списание “Педиатрия” и проследява данни за всички живородени деца в САЩ през три различни периода. След по-задълбочен анализ учените свързват по-големия риск при по-ниската възраст на майката с причини, които могат да се предотвратят, например нараняване. Заключенията са изненадващи, като се има предвид изводът от други проучвания, че при единични раждания висока детска смъртност се среща и при млади (15–24 год.), и при възрастни (40–49 год.) майки.