"Той ме уверява, че няма друга жена, но аз открих в телефона му, че си разменят любовни SMS-и". Очите на жената се напълниха със сълзи. Почувствах се безпомощен. Въпреки голямото ми желание да помогна, разбирах, че за да се преодолее една изневяра, е необходимо целенасоченото съдействие и на двете страни. В този случай съпругът отказваше да съдейства и да се изправи лице в лице с фактите, че беше престъпил обещанията си към тази жена. За съжаление в практиката си често се сблъсквам с подобни случаи.


Преодоляването на изневярата в брака
не е лесно, а често и силно болезнено
Веднъж появили се, пробойните в доверието могат да причинят изкривено възприятие на реалността у потърпевшия съпруг или съпруга. В някои ситуации е възможно единият или и двамата партньори да откажат да преминат през този процес. И двамата изпитват силни негативни емоции, но възстановяването на връзката помежду им е напълно възможно.

При всички случаи двамата трябва да проведат сериозни разговори, поставяйки ясното условие, че изневярата не може да продължи. Комуникацията между тях трябва да е ясна, без излишен драматизъм и обвинения. От желанието на злоупотребилия партньор да приеме тези граници или да ги отхвърли, както и от способността на потърпевшия да общува до голяма степен зависи бъдещото развитие на връзката.
Има
няколко стъпки, които могат да помогнат
на партньорите да продължат напред въпреки случилото се.
Установете защо се е стигнало до изневяра. Кое е подтикнало партньора да скочи в леглото с друга? Липсата на внимание? Недостатъчно романтика? Желание за бягство? Разочарование? Желание за отмъщение? Огорчение? Нараняване или безчувственост? Сексуално пристрастяване?

Някои хора силно подценяват потенциалния разрушителен заряд на флиртовете. Други живеят с представата, че това никога няма да им се случи”. Трети пък са прекалено обсебени от партньора и не му позволяват „да диша” свободно, което го подтиква към желание за емоционално или сексуално бягство.
Анализирайте дълбочината на изневярата – дали е било приключение за една нощ, за месец, или по-дългосрочно взаимоотношение?
Разбира се, брачната терапия може да се окаже много ефективна за изхода от ситуацията.
Установете фазата на емоционална реакция след действието. Обикновено потърпевшият партньор преминава през четири фази, след като е научил за изневярата – осъзнаване, гняв, мъка и желание за възстановяване. На този етап намесата на опитен брачен терапевт също би била от полза. Гневът към изневерилия партньор е почти неизбежна реакция, последвана от период на мъка и дори депресия. В практиката си имах случай с мъж, който не беше ял цяла седмица, след като научил, че съпругата му изневерява. Когато този период премине, много често потърпевшият желае връзката да се възстанови. Обикновено колкото време е траела аферата, толкова е нужно и за възстановяване на потърпевшия.
Поемане на отговорност за действията. На този етап много мъже или жени правят грешката да се вкопчат в изневерилия и да настояват той се върне. Това може да породи обратния ефект, тъй като обвиняемият  започва да усеща, че се намира в капан и още повече желае да се отскубне. Какво става, ако жената реши да се бори за изневерилия си партньор докрай и на всяка цена? Още по-дълбока криза в общуването. Без поемане на отговорност за действията възстановяването на отношенията би било почти невъзможно. Ето защо и двете страни трябва да са наясно, че ако подобно нещо се повтори, връзката ще се разруши напълно. Независимо от извиненията, които изневерилият има, той трябва да поеме отговорност за тях. Молбата за прошка е задължителна, както и незабавното прекратяване на изневярата.
Споделяне и изразяване на чувствата. Двойката трудно може да продължи напред заедно след изневярата, ако не отдели време за честно анализиране на чувствата. Необходимо е двете страни да споделят и изразят болката, която е била причинена, разочарованието и нараняването от страна на потърпевшия. Изневерилият партньор трябва да обясни мотивите си, които са го подтикнали към това действие, тъй като те са пряко свързани с неговия емоционален живот.
Спасение чрез прошка. Прошката е силно оръжие, което може реално да възстанови връзката. Тя помага на двойката да излезе „на чисто” и да продължи напред. Често по време на семейна консултация съветвам двамата партньори да попълнят „договор на промяната”, в който да впишат взаимните задължения. Изневерилият партньор да се откаже от повторно приключение, а потърпевшият – да не обвинява излишно изневерилия.
Връзката може да се спаси, но трябват желание и усилия и от двете страни.

Стоян Георгиев
магистър по семейна терапия