От 17 до 23 ноември в София и страната ще се състои инициативата „Седмица на бащата”, която се провежда в рамките на национална кампания „Да бъдеш Баща” (www.mencare.bg). 


Кампанията се реализира от обединение от 10 граждански организации. Целта й е да се постави фокус на обществото върху ползите от активното участие на бащите (и значими мъже от семейния кръг) в живота на децата, за среда без насилие и пълноценно развитие на детето.В „Седмицата на бащата” ще вземат участие на доброволни начала различни партньори, институции, културни институти, галерии, училища, детски градини, бизнес организации, центрове и клубове от София и страната, медии.
 
Идеята е всички инициативи да допринесат за разкриването на разнообразни възможности за позитивно, активно и ангажирано участие на бащите (и значими мъже от семейния кръг) в живота на децата. Резултати от работата на учители и психолози и данни от международни проучвания показват, че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.

Очаква се партньорите в кампанията и събитията да приемат основните послания на кампанията:

Има много начини…Да бъдеш баща

…още по време на бременността      
…във всекидневните грижи за детето и дома
…който насърчава здравословен и активен начин на живот
…който е в играта заедно с детето
…който учи заедно с детето
…който изразява своите чувства и емоции
…който възпитава с любов и търпение
…като зачиташ другия родител

*Снимки от Седмица на бащата, на които има деца, могат да се ползват за популяризиране на инициативата само със съгласието на родителите/настойниците на децата.


„Да бъдеш Баща” е част от международна кампания MenCare – a global fatherhood campaign, която се провежда в над 20 страни от 5 континента (http://men-care.org/). Целта на  MenCare е да подкрепя мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници с оглед на пълноценно развитие на децата. В България кампанията се реализира с подкрепата на OAK Foundation.

Партньори-инициатори на кампанията в България: Фондация „Асоциация Анимус”, „Български център за джендър изследвания”, Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, Фондация „За Нашите Деца”, „Институт по социални дейности и практики“, Фондация „Лале”, „Национална мрежа за децата”, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, Асоциация „Родители” (основен координатор), „Център за изследвания и политики за жените”.