Точно преди да забременея, започнах работа в голяма фирма и искам да се върна след раждането колкото може по-скоро. Кой от роднините ми има право да излезе по майчинство и да ползва всичките права, които държавата дава на мен?

Бащата, бабата или дядото (независимо дали са родители на майката или на бащата) имат право да излязат по майчинство и да се възползват от всички привилегии, които държавата дава на една майка. Единственото условие е те да работят по трудов договор. Лицето, което поема майчинството, не може да бъде уволнено, защото законът го защитава.


Важно обаче е да се знае, че ако майката веднъж прекъсне майчинството си, след това вече не може да го възстанови.