Кой може да послужи за пример на всеки средностатистически европеец? Това са младите бащи от пигмейско племе в Северно Конго, Централна Африка, които полагат впечатляващи грижи за невръстните си наследници. Ако кърмачето плаче, а майката не е наблизо, бащата поема функциите й и дава на детето да „суче“ от гръдното си зърно, за да го успокои. Оказва се, че бащината гръд не отстъпва на майчината като ефикасно средство за утеха на ревящото бебе,  дори и без да изпълнява главната функция да „доставя“ храна. Изследователи установяват, че татковците от въпросното африканското племе прекарват почти половината от деня си в занимания с детето –  играят си с него, носят го в слинг или на ръце.