Кой е вашият любим магазин – с любезни продавачки и най-ниски цени? Разкажете с няколко изречения какво ви харесва в него. Изпратете ни имейл на vashmag@9m-bg.com до 5 октомври. Напишете трите си имена, точен адрес и телефон. Най-хубавото писмо ще получи награда.