Канадска майка е замразила собствени яйцеклетки, които да послужат на предполагаемо бездетната й 7-годишна дъщеря, когато порасне. Ако момичето използва една от майчините яйцеклетки, за да зачене в по-късния си живот, тя би родила своя половин сестра или брат. Проф. Шон Лин Тан от Репродуктивния център МакГил в Монреал, с чиято помощ са замразени яйцеклетките, съобщава подробности на годишна конференция на Европейското дружество за човешко възпроизводство. Това е първият случай, в който майка дарява яйцеклетки на дъщеря си. Досега са известни случаи с подобно дарителство при сестри.

Случаят е предизвикал противоречиви коментари, някои са изразили загриженост около етичната страна на подобен акт. Проф. Тан и неговият екип обаче го определят като проява на майчина любов. Изтъква се обстоятелството, че майката не принуждава дъщеря си да използва непременно яйцеклетките, а само й осигурява тази възможност, в случай че тя и бъдещият й партньор искат това.

При дъщерята е открито хромозомно нарушение, наречено синдром на Търнър, което се среща при 1 на 2500 момичета. Засегнатите се раждат с изключително малко жизнеспособни яйцеклетки и менопаузата при тях настъпва много рано. Семейството има други две деца, от които едното е момиче и при него не е открит синдромът на Търнър.

Майката също е анализирала възникващите етични проблеми. Тя се е опитвала да даде отговор на въпроса дали ще гледа на бъдещото дете на дъщеря си, заченато от нейната собствена яйцеклетка, като на свое дете, или като на внуче. В случая обаче тя не се съмнява, че дъщеря й би била майката, тъй като тя би отгледала детето, което ще е внуче на дарителката.

Канадката разказва, че е била решена да помогне на дъщеря си по същия начин, както, ако би й се наложило да дари например собствения си бъбрек при нужда.

Проф. Тан се е консултирал с независим етичен комитет, който се е произнесъл, че в случая няма нарушение на етичните норми, тъй като майката се ръководи от любов към дъщеря си. Освен това дъщерята и бъдещият й партньор могат и да не използват яйцеклетките.