Списание “9 месеца” направи проучване сред 291 бременни от София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен и Велико Търново, които посещават С “9 месеца” на училище. Процентите при част от отговорите са над 100, защото някои от запитаните са дали повече от един отговор.

81% от бъдещите майки изповядват източноправославното християнство. Почти колкото са и по официалната статистика всички православни християни в България (80%). Около 7% от бъдещите майки се определят като католици, а 4% изповядват баптизма. Не малък процент (8%) отричат напълно съществуването на Бог и не принадлежат към никаква религия.

35% от запитаните посещават църквата винаги когато изпитват вътрешна потребност от това. Повечето от тях не спазват установените правила и влизат в храма по свое усмотрение. Не са малко и тези (31%), които палят свещ пред иконите само на големите християнски празници. 19% признават, че много рядко пристъпват прага на църквата и не изпитват никаква нужда да се помолят. Едва 7% го правят всяка неделя. Има и такива (8%), които никога не са ходили на църква.

77% от бременните смятат, че спазват обичаите, свързани с големите православни празници Коледа и Великден. Повечето от тях обаче не са наясно какво точно трябва да се прави. Те смесват религиозните обреди с езическите традиции. 15% от бъдещите майки не спазват никакви християнски обичаи, тъй като открито признават, че не са запознати с тях. Само 8% постят според църковния канон. 

88% от анкетираните не са се изповядвали през целия си живот. Някои смятат, че това е прекалено интимен акт и не могат да споделят прегрешенията си със свещеник, на когото нямат доверие. Други не могат да издържат продължителните пости, задължително предшестващи изповедта. Все пак има и такива (12%), които са се изповядвали и смятат, че този акт пречиства душата и сърцето им, за да могат да продължат по-добри напред в живота.

62% от бъдещите майки нямат предпочитана църква. За тях няма значение в кой храм влизат, за да се помолят, тъй като това е акт на свързване с Бог. Има и такива (38%), които изпитват предпочитания към някои от по-големите църкви в страната. Допада им тяхната атмосфера и те харесват свещениците, които служат там.

65% от бременните няма да осветят дома си след раждането на бебето. Повечето смятат, че след изписването от родилния дом ще имат прекалено много ангажименти и няма да имат достатъчно време за това. Други не отдават голямо значение на освещаването на дома си, а има и такива, според които този ритуал е по-скоро езически, а не е свързан с религията. 34% са твърдо убедени, че освещаването на дома е част от посрещането на бебето и ще го направят още през първите дни след излизането от родилното.

81% от запитаните са категорични, че ще възпитат детето си в духа на религията, която изповядват. Някои майки смятат да обяснят на малчугана само основите на християнството, други – да проведат сериозно религиозно обучение. Има и такива (19%), които не искат да се месят и ще оставят детето само да реши каква религия ще изповядва, като порасне. Те не биха му натрапили своето мнение за такъв важен въпрос.

42% от бъдещите майки ще започнат религиозното обучение на своето дете още от момента, в който то проговори. Те са на мнение, че тогава малкото вече може да усвои моралните уроци, залегнали в Библията. Други (14%) ще обяснят на детето си за съществуването на Бог, когато то тръгне на училище. Някои (11%) са на мнение, че не е нужно да се пълнят главите на децата с библейски истории – те сами ще намерят истината и пътя към Бога.