Предлагаме ви тест, чрез който може да проверите правите ли грешки като възпитател.

Как ще постъпите, ако...?
1. Държите на ръце едногодишното си бебе и нежно го целувате по главичката, но изведнъж то ви удря по лицето.


Какво ще направите?

 • А. Ще го ударите и вие. То трябва да разбере, че ударът причинява болка.
 • Б. Ще отминете тази постъпка. Убедена сте, че детето не е искало да ви причини болка.
 • В. Поглеждате детето право в очите и с най-спокоен тон му обяснявате, че ударът причинява болка и то не бива да удря. След това го връщате за кратко в креватчето му.
 • Г. Показвате му, че ви боли, имитирате, че плачете и след няколко минути отново сте весела.

  2. Докато милвате вашето 8-месечно бебе, то започва да ви скубе толкова силно, че се просълзявате. Детето не иска да ви пусне. Какво ще направите?

 • А. Ще търпите и ще изчакате то да ви пусне.
 • Б. И вие ще го оскубете – нека разбере колко боли.
 • В. Ще запищите от болката и много внимателно ще освободите косата си от ръцете му.
 • Г. Ще стиснете зъби, ще измъкнете косата си полека. Ще покажете обаче на бебето, че постъпката му е много неприятна за вас.

  3. 17-месечният ви син почти всеки ден налита да хапе момиченце на детската площадка в кварталната градинка. То е толкова наплашено, че се крие, щом види вашето момче. Майката на жертвата многократно ви моли да се намесите. Какво ще направите?

 • А. Ще кажете на майката, че няма да се намесвате, защото децата трябва да се научат сами да се оправят и отбраняват.
 • Б. Тактично ще обясните на сина си, че не е позволено да хапе когото и да е било.
 • В. Винаги когато момчето ви е било агресивно, настоявате за 5–10 минути да седне до вас на пейката, за да се укроти. Ако това не помогне, след третия опит се връщате вкъщи. Така ще постъпвате през следващите дни и седмици, докато синът ви се откаже от този навик.
 • Г. Всеки път когато момчето ви ухапе някое дете, вие го ухапвате на същото място – все по-силно, без страх от болката, която ще му причините.

  Добрият възпитател реагира така:

 • 1. Бебето ви е ударило – В. Бебето е извършило това най-вече защото му е любопитно какво ще последва. Ако реакцията ви е прекалено интересна за него (плач или дълго "конско"), детето най-вероятно отново ще ви удари – “пиеската” му харесва.
 • 2. Бебето ви скубе – Г. В такива ситуации най-важното е да не реагирате прекалено бурно. Ако демонстрирате болка, гняв, разочарование, само още повече ще заинтригувате детето и то ще повтори постъпката си. За него е интересно дали всеки път ще реагирате по един и същи начин.
 • 3. Синът ви хапе децата – В. Защо се нахвърля да хапе? Със сигурност не толкова заради самото действие или заради страха и болката на жертвите, колкото поради шума, който се вдига – злосторникът става център на внимание. Всички се нахвърлят срещу него: майки, баби, деца – истинско представление! Това се харесва на децата. Затова в случая най-добре е да реагирате "скучно", но същевременно достатъчно твърдо. Най-ефективната санкция е принудителното отстраняване на детето от играта.