Гуд бай или довиждане? Държат ли родителите на двуезичното възпитание на децата си – как е в някои страни по света? Може би да. Нека не предполагаме, защото от следващите редове истината ще ни се усмихне.

Франция

Французите не са особено известни с познанията си на чужди езици. Въпреки това там има основни училища и дори детски градини, където децата учат няколко езика. Те обаче са изключения, въпреки че според политиците ученето на чужд език трябва да започва рано.

Китай

Все повече родители се грижат децата им отрано да изучават английски, който те смятат за единствено важен език. В големите градове малчуганите започват да учат този език още на три години. В противен случай по-късно трудно се намират места в добрите училища.

Русия

В тази страна е много важно децата да говорят няколко езика. Още в първи клас може да се избере чужд език по желание, на следващата година това вече е задължително. Най-предпочитани са английски и… китайски. Много деца започват да учат чужд език още на три години. Тук живеят доста семейства със смесен произход, затова за децата е напълно нормално отрано да учат и друг език наред с руския.

Италия

Децата учат чужд език наред с игрите. Много родители обаче се опасяват, че по този начин отрочетата им няма да научат добре чуждия език, затова ги записват в частни езикови училища. В италианските училища обучението по английски не е на такова добро ниво като в другите европейски страни, въпреки че и в тази държава английският е най-важният чужд език.

Испания

Тук като че ли всички родители искат децата им да учат английски. Те желаят потомците им да са образовани и да могат да контактуват със света. Затова се откриват все повече езикови курсове и за малки деца, а по-големите прекарват ваканциите в чужбина, където учат чуждия език по-интензивно.