Когато кажем думата ,,интелигентност’’, повечето от вас може би ще си помислят за интелект, ум или коефициент на интелигентност. Други ще я свържат с успех, начетеност, ерудираност или образование. Тези синоними не са грешни, но не описват напълно значението на този термин. В тази статия ще обърнем внимание на емоционалната интелигентност и нейното развитие при най-малките.

Какво е емоционална интелигентност?

Това е умението да разпознаваме и въздействаме над нашите емоции и тези на хората около нас. Това включва да осъзнаваме, анализираме, регулираме и контролираме нашите емоционални състояния, които често се менят под въздействието на различни външни фактори и ситуации.

Тези качества се развиват още от най-ранна детска възраст. Те помагат на детето да опознае себе си и да се превърне в здрава и балансирана личност. Колкото повече човек познава себе си и е наясно със своите емоции, толкова по-лесно се справя с трудни ситуации и най-вече осъзнава какво е обич, загриженост, пълноценност и уважение. Уважението е в основата на здравословната човешка комуникация. То е свързано с границите, които си поставяме спрямо околните и живота като цяло. Родителите трябва да помогнат на детето да развие тези умения.

Как помага родителят?

Когато детето е малко, то изпитва трудности да разбере своите чувства. Тъй като говорът и речникът му са в процес на развитие, то не може добре да наименува своите мисли и виждания спрямо трудни ситуации. Това провокира фрустрация и емоционално страдание, които не могат да бъдат избегнати. От една страна, те са нормални и нужни за детското развитие. От друга страна, въздействията, които имат върху детето, могат да бъдат положителни или отрицателни спрямо начините, по които то интерпретира какво се случва около него. Родителят може да помогне на детето да разбере и извлече позитивизъм от тези преживявания по няколко начина.

Помогнете на детето да наименува емоциите си

По този начин ще му помогнете да разбере какво означават те. Ако дъщеричката ви иска играчка, която по-голямото й братче не й дава, плачейки от недоволство, вие може да й обясните, че този плач в момента изразява недоволство. Това е чувство, което се появява, когато човек не може да има това, което иска. Може също да допълните, че възрастните също изпитват недоволство. Невинаги нещата стават така, както очакваме, и трябва да се научим да приемаме тези ситуации. Колкото и да е малко детето, помогнете му да повтори няколко пъти думата, която му обяснявате. Това ще му помогне не само да развие своя речник, но най-вече да разбере света около себе си. Може да използвате картинки или да направите това под формата на игра. Не знам дали сте се замисляли, но думите са създадени не само хората да разговарят помежду си, но и да развият своето виждане за света и да определят смисъла на своето съществуване.

Обяснете му вашите собствени емоции

Ежедневно се случва детето да направи нещо, което да не се одобри от родителя и да провокира в него отрицателни емоции. Ако сте разочаровани или ядосани, обяснете на детето не само как се чувствате, но и защо се чувствате по този начин. Ако го накажете без обяснение, то няма да разбере и да помисли нито за своята постъпка, нито за вашата реакция. Не го обвинявайте. Осъждането е поведение, което много повече вреди, отколкото помага. Също може да му покажете как вие контролирате и се справяте с емоциите, които е провокирало във вас. По този начин то също ще се научи да се справя и размишлява над своите емоционални състояния, въпреки крехката си възраст.

Научете го да улавя промените в емоциите

Както посочих по-горе, нашите емоции постоянно се променят под въздействието на различни външни фактори. В един-единствен ден може да изпитаме радост, разочарование, страх, тъга и любов. Често пациенти са ме питали дали това е нормално. Не се притеснявайте. Емоционалните промени са напълно нормални. Вие не може да предвидите кога ще се появи дадена емоция, но може да упражните контрол над нея, когато я изпитате. По този начин тя няма да ви афектира по отрицателен начин.

Същият процес протича и при детето, което, за разлика от родителя, все още опознава света и многобройните му различия и разцветки. Ако желаете, отделете един ден, в който детайлно да наблюдавате емоциите на детето ви, и ще се учудите от честотата на тяхната промяна. Когато дадена ситуация се случи, може да му обясните какво всъщност става в момента и защо това е различно от случилото се преди час например. Ще бъдете изненадани от това, което ще видите и научите. По този начин също ще развиете в детето ви способността да дискутира и диалогира, когато е изправено пред дадена ситуация. Когато порасне, то само ще започне да ви задава въпроси, което още повече ще засили вашата връзка и силата на вашата комуникация. Развивайки тази способност с вас, детето ще я развие и с околните, както и със себе си. Преди да говори с останалите, човек трябва първо да може да разговаря и да бъде наясно със себе си. Именно по този начин развитието на емоционалната интелигентност помага на човек да се превърне в щастлива и уравновесена личност.

Ако желаете да научите повече по темата, ви препоръчвам следните трудове, които са достъпни за широката публика:

  • ,,7-те навика на високоефективните семейства’’от Стивън Кови.
  • ,,Емоционалната интелигентност’’от Даниъл Голман.