Тревата не расте по-бързо, ако се подръпва, но все пак е нужно често да се полива… Ето няколко съвета, с които ще помогнете на детето да усвоява нови умения. 

В помощ на първите думи
 Рецитирайте на детето кратки стихчета в рими. Постепенно опитайте да пропускате втората част от стиха и предложете на детето само да продължи римата. 


 Докато го обличате, назовавайте всяка част от тялото: „Сега да обуем крачетата, да облечем коремчето…”
 Старайте се да изговаряте максимално ясно и отчетливо всяка дума.
 Поправяйте и повтаряйте по правилен начин думите, които малчуганът е объркал при произнасянето им.


За координация на тялото
 Слагайте често бебето да лежи по корем. Така мускулите му се напрягат и заякват. 
 Избягвайте винаги да му подавате играчката, която то не успява да достигне. Оставяйте я на разстояние, така че то да положи усилие, за да я вземе само (например да долази до нея).
 Ако на детето скоро му предстои да проходи, обособете определен периметър от стаята, където е меко и „свободните падания” ще са безболезнени.
 Давайте име на всяко изкачено стъпало: „Хайде сега да стъпим на слончето Бони…” Така трудното изкачване на стръмните стълби може да се превърне в забавление.
 Оставяйте детето само да балансира и да скача от малки височини.
 Играта „улови топката” определено е по-трудна за току-що проходилото дете от „улови балона”.
 Веселите танци с мама и татко са прекрасни за развиване на опорно-двигателните способности. 

Развитие на креативност
 Организирайте домашни карнавали и игри, в които маскирането в приказни герои е задължително.
 Рисувайте заедно с широк размах. За целта ползвайте по-голям формат хартия. 
 Ушийте заедно дрешки на куклите или постройте гараж за колите. 

За остри сетива…
 Заедно наблюдавайте формите и движението на облаците. Подканете детето да ви посочва посоката, в която  те „отлитат”.
 Заедно помиришете цветята в градината или в парка. Нека детето отговори на въпроса: „Кои от тях ухаят най-хубаво?”
 Давайте му възможност да се забавлява с игри във вода.

Д-р Пенка Цочева
педиатър