Коя от Вас не би искала да е идеалната майка? Предполагам, че се справяте добре с храненето, хигиената и режима на бебето. Но то расте и всеки ден малкото човече Ви изненадва. Пред Вас възникват нови, все по-сложни въпроси, свързани с поведението Ви при някои прояви на детето, с възпитанието. И Вие все по-често се питате: “Как да постъпя?” и “Постъпих ли правилно?”
Чрез теста, който Ви предлагаме, може да проверите доколко постъпвате правилно при някои от най-честите всекидневни ситуации, с които всяка млада майка се сблъсква.
Отбележете с кръстче един от отговорите на поставените въпроси според начина, по който бихте реагирали.
1. Пишете писмо. Осеммесечното Ви бебе е хвърлило мечето си от креватчето на пода. Скоро започва да плаче.
А. Няма да му обръщам внимание. Нека свикне да се успокоява само.
Б. Веднага ще стана да му подам мечето, после ще продължа да пиша.
В. Ще продължа да пиша, но ще реагирам с няколко думи: “Почакай мъничко, мама е тук, мама ще дойде!” След 1–2 минути ще вдигна мечето.
2. Двегодишното Ви момиченце се опитва да се качи по стълбата на пързалката. Детето вече веднъж е падало оттам.
А. Ще го предупредя: “Внимавай да не паднеш! Стъпалата са много раздалечени!”
Б. Ще застана близо до детето, за да го хвана при нужда.
В. Няма да му разреша да се качва по стълбата, а ще го вдигна и ще го поставя на пързалката.
3. Момченцето Ви (на 2 год.) издърпва играчката от ръцете на друго дете и започва да плаче.
А. Ще изчакам децата сами да решат конфликта си.
Б. Ще взема играчката и ще я дам на другото дете.
В. Първо ще обясня на момченцето ми: “Виж, горкото дете плаче, не е хубаво така. Помоли го и то ще ти даде играчката да си поиграеш малко.”
4. Дъщеричката Ви е на годинка и половина. Отивате на работа и за нея ще се грижи баба й. Тръгвате, но момиченцето започва да плаче.
А. Ще я целуна, както обикновено, и ще изляза.
Б. Ще почакам, докато се успокои, като й обяснявам, че ще се върна.
В. Ще изчакам, докато се заиграе с баба си, и незабелязано ще изляза.
5. За кой ли път дъщеря Ви (на 2 год.) доближава ръчичката си до горещото стъкло на фурната. Как ще я предпазите?
А. Ще я отклоня с помощта на любимата й играчка.
Б. Ще й кажа твърдо: “Не, това е горещо, ще се опариш и ще те боли!” Ако не ме послуша, ще я грабна и ще я отведа в другата стая.
В. Ще й кажа: “Внимавай, пари!” и внимателно ще доближа ръчичката й към печката, за да почувства топлината.
6. По време на ядене момиченцето Ви (на 2 ½ год.) се измъква от столчето и започва да играе с новото автомобилче.
А. Детето вероятно не е гладно. Ще махна храната от масата.
Б. Ще го храня, докато си играе.
В. Ако пожелае, нека от време на време идва до масата и да си хапва по някое залче.
7. Двегодишният Ники казва: “Кука ика нани.” Как ще го коригирате? Какво ще му кажете?
А. “Не така, кажи: Куклата иска да спи.”
Б. “Какво казваш? Нищо не разбирам!”
В. “Да, куклата иска да спи.”
8. Месите питка, а 3-годишната любопитка Ви пречи.
А. Ще й дам малко тесто да го мачка.
Б. Докато съм заета, ще я дам на баба й.
В. Ще прекъсна, ще поиграем с детето и после ще продължа.

Кое е правилното поведение?
1.В. Детето трябва да научи, че то не винаги е на първо място. Но все пак нека знае, че сте край него и няма да го изоставите.
2. Б. Вие показвате на детето, че сте до него и ако има нужда, ще му помогнете, но го оставяте да набира собствен опит.
3. В. Така детето ще разбере как трябва да постъпи. Това е урок срещу насилието.
4. А. Ако не постъпите така, детето ще усети Вашата слабост и несигурност и ще реагира още по-бурно.
5. В. Така ще покажете на Вашето дете, че забраните Ви са основателни. То ще добие собствен опит и ще Ви вярва.
6. А. Правилата и последователността са особено необходими при храненето. Детето трябва да разбере, че който става от масата, не получава повече храна.
7. В. Детето ще възприеме най-добре, ако просто повторите неговото изречение, но с правилна фонетика.
9. А. Малките обичат да повтарят Вашите действия и да помагат. Ако имате проблеми с възпитанието, пишете ни. Ще се помъчим да Ви помогнем.