Съвсем естествено е родителите да се стараят и да желаят детето им да знае много, да може да прави повече неща, да се изявява в изкуството, спорта и т.н. Но понякога те не са в състояние да установят до каква степен са прекалили със своите изисквания и кога в резултат на техния постоянен натиск е надхвърлен пределът на възможностите на малкото дете. Канадски детски психолози посочват няколко важни предупредителни сигнала, които те обединяват в синдрома “супердете”. Тези симптоми алармират, че такова дете се намира под голямо напрежение и изисква повишено внимание от страна на възрастните.


Ето тревожните сигнали:

  • То разполага с малко или няма никакво време за свободна, без спазване на каквито и да е правила, разтоварваща игра.
  • От известно време е тревожно, напрегнато, лесно се възбужда и е нервно е или пък е станало потиснато, уморено, апатично. Често хленчи и плаче, склонно е към гневни изблици и агресивни прояви.
  • Вече не играе спокойно и не общува добре със своите връстници;
  • Сънят или апетитът му са нарушени.
  • Често се оплаква, че го боли глава, корем, появили са се тикове или друг вид физическо неразположение, за което лекарите не са установили, че е израз на някакво заболяване.

    Ако забележите, че при Вашето дете са налице подобни прояви, замислете си дали не го пришпорвате прекалено, не му ли вредите със своята взискателност да е образцово “супердете”? Ако е така, вземете своевременно мерки да го разтоварите от излишното за него бреме. По този начин ще избегнете по-сериозни негативни последици върху неговото физическо и психично здраве.