Вниманието е една от много важните психични функции на човека. То му е жизненонеобходимо, за да опознава света, да отбира най-значимите за момента дразнители. Като се преработи информацията от тях, веднага може да се реагира.


Още през първия месец новороденото утихва, ако чуе силен звуков дразнител, а изпречи ли се пред него човешко лице, то краткотрайно го фиксира с очи. Това са т.нар. ориентировъчни реакции все едно, че то казва: “Какво е това?” По-късно тези реакции стават по-чести и по-изразени. Малкото се заслушва в човешки говор, отначало само разглежда висящите играчки, а после тези в близост до него, които то само е избрало и хванало. Интересно му е да ги обръща, захапва, размахва. С една дума – изучава ги. Като усъвършенства способността си към все по-сръчно манипулиране с предмети, малкото дете започва да се заиграва по-дълго с тях и да извършва по-сложни действия. С времето то се научава

по-продължително да концентрира вниманието си

върху онова, което е интересно и значимо за него. Така с помощта на подобряващото се внимание детето напредва в опознаването на света, натрупва знания и практически опит. Тази функция има и друга много важна страна – чрез нея човек се насочва към някаква опасност, която го заплашва в даден момент, и се мобилизира да я посрещне. Но за да си спести излишното изразходване на енергия, организмът ползва и още един механизъм. Към познатото и по-маловажното човек се отнася с по-слаб интерес – т.е. привиква.

От психологична гледна точка вниманието се характеризира с няколко свойства

Устойчивост – колко дълго човек може да се съсредоточи върху важен за него предмет или действие. Ако искате да насърчавате тази способност у детето, трябва не само да го оставяте пасивно да наблюдава нещо (например телевизия, и то с часове!), но и да го ангажирате с активни игри и действия.


Друго свойство на вниманието е умението да се разпределя едновременно в няколко посоки. Това качество се налага да развият майките, заети с много дейности у дома – вършат домакинската работа, грижат се за детето, отговарят на телефонни обаждания… И още едно свойство – когато се налага, вниманието бързо да превключва от едно занимание или обект към други.
Подобно качество изискват жизненоважни професии. Например докато оперира, хирургът трябва да е съсредоточен не само върху съответния орган, но постоянно да се интересува и за цялостното състояние на болния. Подобно умение е нужно и на майката. Понякога тя е увлечена в разговор с приятелка, а вече проходилото й детенце е готово да създаде рискова ситуация. Ако иска да е спокойна, тя трябва бързо да превключи вниманието си.
Как да стимулирате детското внимание
Най-важното е да разнообразявате обектите, които привличат и задържат детското внимание. Но не като изсипете пред детето огромен куп играчки и го оставите да се занимава както си знае. Когато му се поднасят едновременно много предмети, вместо да се концентрира добре в играта с тях, става обратното.
Играчка, която предлага повече възможности за разглеждане и действия с нея, буди винаги по-голям интерес и задържа по-дълго детското внимание, например кукла, която може да се реше, облича, съблича, и т.н. Периодично внасяйте някаква промяна. Подновете картинките на стената. Купете нова книжка – тя ще засили детския интерес и ще ангажира вниманието много повече, отколкото вече омръзналата стара.
Колкото по-голямо става детето, толкова повече се вслушва в това, което възрастните му говорят. То разбира много по-добре техните обяснения и обръща внимание на повече неща, когато заедно ги наблюдават и обсъждат. И далеч по-полезно за малкото дете е да гледа и слуша предавания на родния си език, отколкото да съзерцава кадри по телевизията, без да разбира нито дума от диалога на героите.
Рисуването – любима детска дейност, по много приятен и увлекателен начин помага да се развива детската наблюдателност. По същия начин въздейства и грижата за посадените растения или за домашния любимец, която култивира и любов, и отговорност. Децата, които посещават детска ясла или градина, имат по-благоприятни условия за трениране на вниманието. Защото там и заниманията, и тяхната продължителност са съобразени с възможностите на съответната възраст.
Винаги ги ръководи учителка – тя разказва, показва, насочва интереса и към важното, и към детайлите.

Така, докато расте малкото дете, еволюира и неговото внимание

В началото то лесно се разсейва, привлича го всичко наоколо – независимо дали то за момента е от значение. Но с времето умението по-дълго да се съсредоточава става все по-добро. Това се постига както с помощта на волята, така и под въздействието на словото на възрастните – родители и учители.
Установено е, че деца, които още от малки умеят продължително и задълбочено да се концентрират върху своите занимания, съхраняват това качество и по-късно и имат по-добри постижения в обучението. А в бъдеще тази психична способност им помага да се справят добре с отговорни и трудни професии.