Социалните помощи за деца ще се спират за една година, ако децата не ходят редовно на детска градина или училище. Това реши на първо четене мнозинството в Народното събрание с приетите текстове, предложени от ГЕРБ.

Бяха подкрепени и мерките на патриотите, с които месечните социални помощи се обвързват с полагане на обществено полезен труд. ДПС се обявиха против крайните мерки и не подкрепиха промените.

Ако дете отсъства без уважителна причина повече от 3 дни в месеца от задължителна форма на предучилищно образование, както и 5 учебни часа за ученик, семейството ще бъде лишено от семейни помощи за детето за една година.

Еднократната помощ за първолаците ще се получава на две равни части - първата в началото на учебната година, а втората в края на първия срок.

Депутатите отхвърлиха законопроекта на БСП, който предвиждаше радикална мярка - спиране на всички социални помощи при непосещение на задължително предучилищно и училищно образование.

Председателят на социалната парламентарна комисия Хасан Адемов от ДПС видя в трите законопроекта акция преди изборите:

"Става въпрос за предизборна пушилка чрез фиксация върху един обществено недолюбван етнос. 46,1 млн. при бюджет 1,1 млрд. на Агенцията за социално подпомагане. Тези хора ли са хората, които източват социалната система? Мерки за въздействие и възпитание. Някой може ли да ми каже какви са тези мерки? В трудово-възпитателни лагери, в трудово-възпитателни училища или къде, как".

Галя Захариева от ГЕРБ обърна внимание, че мерките, предлагани от тях, не са само санкционни, но и подкрепящи:

"Тези помощи, които ние ще спрем от получаване от семействата, защото те не уреждат и не дават подкрепящата семейна среда, се връщат обратно в училището, в което учи или ходи на детска градина детето и те отново се използват за подкрепа на самото дете или ученик".

Източник: bnr.bg