Независимо от културни, религиозни и социални различия, милиони хора в над 50 страни по света са обединени от желанието да отбележат важната роля, която бащата, дядото, вуйчото, чичото, баткото и всички значими мъже от семейния кръг на децата, играят за тяхното израстването и развитие.

Научно е доказано, че бащите (биологични, осиновители или с друга бащинска роля) помагат на децата си да имат по-добри приятелства; по-добри резултати в училище; по-висока самооценка; по-пълноценни взаимоотношения с възрастните и другите хора изобщо; по-малко проблеми с поведението; по-малък риск да употребяват наркотици и най-важното – да имат добро самочувствие.

Затова през Седмицата на Бащата - 7-13 ноември (втората седмица на ноември), Фондация Лале и партньори организират разнообразни събития и инициативи с цел да насърчат бащи и деца да участват заедно в интересни дейности.

Повече информация: http://www.tulipfoundation.net/news/mc_fw_11_2016-486/#sthash.X1TRL4BF.dpbs; http://mencare.bg/