Българският букмейкър „Еврофутбол” стартира национална благотворителна кампания под надслов ”Избери да спортуваш”. Кампанията е част от програмата за корпоративна социална отговорност на „Еврофутбол”, с която ще се създават предпоставки за здравословен начин на живот чрез движение и активен спорт в свободното време. За целта „Еврофутбол” осигурява безвъзмездно финансиране на малки проекти за реновиране и/или изграждане на спортни терени в страната, избрани чрез национален конкурс. Те могат да бъдат: игрища за футбол, волейбол, баскетбол, велоплощадки, рампи за скейтборд, тенис маси и т.н., които да се ползват безплатно от жителите на съответното населено място. 


В тази инициатива могат да кандидатстват всички желаещи – неправителствени организации, общини, университети, читалища и граждански инициативи (група от съседи, приятели или просто ентусиасти), които да изградят партньорства на доброволен принцип с представители на местната власт, бизнеса и отделните граждани или инициативни групи. Комисия от публични медийни и спортни лица ще избере най-добрите проекти, които ще бъдат финансирани от „Еврофутбол”.

Документите за кандидатстване могат да се намерят на www.eurofootbvall.bg в раздел „Печелиш и помагаш” или на http://www.wcif-bg.org.