Коя е възрастта на неподчинението? Дали внимателно се вслушваме в това, което ни казва детето? Как да поставяме граници, без да „бомбардираме с правила“?

Това са само част от въпросите, на които експертът по детско възпитание с международна известност Йеспер Юл предлага отговори. Тази ценна книга, съдържаща примери от практиката на датския педагог в различни държави, разкрива неговото убеждение, че днешното семейство се намира на важен кръстопът. Традиционни модели на възпитание, които се основават на послушанието и налагането на правила чрез физическо и емоционално насилие, започват да губят позиции. Вместо това започва да се утвърждава идеята, че семейството следва да се гради не на авторитарна власт, а на зачитане на достойнството и на детето, и на родителя.