Българският червен кръст продължава изключително успешната програма „Топъл обяд“, подкрепяна от компанията Johnson & Johnson*. Johnson&Johnson ще дари 8000 обяда на социално слаби деца от различни региони и общини на България. Целта на тази кампания е да бъдат подкрепени деца в нужда, като ежедневно им се предоставя топъл обяд, който да им позволи да се развиват и да растат здрави. За някои деца в особено тежко положение предоставянето на безплатна храна е единствената възможност да ходят редовно на училище.

Червеният кръст и Johnson & Johnson* възприемат проблема с недохранването като фактор за здравословните проблеми и развитието на децата в България. Поради тежките икономически условия все повече деца нямат достъп до подходяща храна и особено до здравословна топла храна. Това често води до влошено здравословно състояние и физическо развитие на децата и също така пречи на нормалната им социална интеграция.

1 безплатен обяд за 1 едно дете в нужда в България струва 2 лв.

Всяко дарение е ценно, тъй като дори и най-малката сума може да нахрани дете в нужда. Главната цел на кампанията е да подкрепи физическото развитие на сираците, бездомните и децата на самотни родители и да намали смъртността сред тях с помощта на топъл обяд.

Всеки, който иска да помогне с дарение на програмата „Топъл обяд“, може да го направи чрез: SMS на номер 1255, онлайн дарение, дарение в офисите на Easy Pay, банков превод.

За повече информация посетете сайта на Българския червен кръст www.redcross.bg, където има налични повече данни за кампанията.