Американски учени споделят една твърде обезпокоителна новина – че замърсеният въздух води до аутизъм. Изследователите достигат до този извод, след като внимателно анализират данните от проучванията, направени сред 325 жени, които са имали дете с аутизъм, и 22 000 с деца, които не са имали това заболяване. Така специалистите установяват, че излагането на бременната жена на въздействието на изгорелите автомобилни газове и промишленото замърсяване на въздуха значително (почти двойно!) увеличава риска от раждането на дете с това заболяване. Коментирайки проучването си, ученият д-р Андреа Робъртс споделя: „Резултатите от нашето изследване са наистина тревожни, защото близо 60% от включените в проучването жени живеят в големите градове и всекидневно са подложени на вредното въздействие на изгорелите автомобилни газове." Неговият помощник, д-р Марк Вайскопф, добавя: „Предстои да започнем нови изследвания, които да стеснят кръга и да установят връзката между наличието на определени замърсители в кръвта на бременните жени и развитието на аутизъм при децата.“