Деветмесечното дете е много енергично. Вече е опасно да остава само, тъй като любознателността му понякога създава рискове...

Какво може
Детето много рядко лежи дълго по гръб и по корем. То ловко се върти на двете си страни. Умее да седи стабилно и започва все по-добре от положение по корем да се издига на “четири крака”, да се завърта встрани и да сяда. Ако за миг загуби равновесие, подпира се с ръка отляво или отдясно.Малкият човек успява да се повдигне, като се улавя за близки предмети. Щом намери за какво да се хване за опора, запазва равновесие и дори може да направи няколко крачки встрани. Любимото му занимание е да се подрусва, като леко присвива коленете си.

Социализация
Деветмесечното дете произнася двойни срички и повтаря чути или произведени от него звуци. Общува с околните и чрез очите си. Следи с особено подозрение непознатите. Щом обаче ги опознае, на лицето му се появява усмивка. Когато не се изпълни някое негово желание, избухва в плач.


Внимание!
 Не оставяйте само 9-месечното си дете. Тактично ограничавайте импулсивността му, за да предотвратите инциденти. 

 Осигурявайте на детето и свобода. Полезно е от тази възраст да успява да се справя с някои предизвикателства.

 Обезопасете контактите!

Как да му помагате
 Щом изговори нова дума, повтаряйте я правилно, за да я научи и то.

 Всеки ден водете детето на разходка. Събирайте го с деца на близка възраст.

 Говорете му и му пейте.

Консултирайте се с педиатър, ако:
 Детето не може да седи.

 Не проявява интерес и не посяга към предмети.

 Не бърбори.