Често през бременността може да се регистрира учестена сърдечна дейност или прескачане на сърцето със или без оплаквания. Обикновено тези състояния притесняват бременната. Основателен ли е страхът? Кога аритмиите са безопасни? Нормално сърдечната дейност е ритмична с честота в границите 50–90 удара в минута. Тя зависи от много фактори – наличие на физически или емоционален стрес, тренираност, телесна температура, ниво на хемоглобина, хормонално състояние...

Какво става в организма
През бременността в организма на жената настъпват много промени, които изискват адаптиране и на сърдечно-съдовата система към тях. Нейната естествена и първа реакция е увеличаване на сърдечната честота. Минутният сърдечен обем се увеличава до 50%. В началото на бременността това става за сметка на увеличаването на ударния обем, а по-късно – основно за сметка на ускорената сърдечна честота. В организма се задържа натрий и количеството на телесните течности нараства. Настъпва относително намаление на хемоглобина, възможно е да се появи анемия (обикновено желязодефицитна). Съпротивлението в съдовете на кръвоносната система намалява и кръвното налягане се понижава.


Хормоналното преустройство, което води до повишаване на нивото на някои хормони, също допринася за ускоряването на сърдечния дебит (количеството на изтласкваната кръв) и на сърдечната честота.

Най-честите аритмии през 9-те месеца
Най-честите аритмии през бременността са синусовата тахикардия, екстрасистолите, пристъпните (внезапно появяващи се) тахикардии, които са и най-безобидни, понасят се леко от бъдещите майки и не създават рискове за тях.


Симптоми на аритмиите могат да са усещане за ускорена сърдечна дейност, прескачане на сърцето, тежест в гърдите, световъртеж, прилошаване и причерняване, дори загуба на съзнание.

Кои са причините за аритмиите
Причини за нарушенията в ритъма на сърцето през 9-те месеца най-често може да са стресът, прокомерният прием на съдържащи кофеин напитки, нарушенията в съня, различни дразнители от коремната кухина вследствие на бързо нарастващата матка, често срещащите се гастрит, колит, запек...

Какво да се прави
Въпреки че основните причини за аритмиите през бременността не са сърдечните заболявания, желателно е, ако получите такива ритъмни нарушения, да уведомите личния си лекар, а при необходимост да се консултирате и с кардиолог. Ако обаче страдате от сърдечно заболяване, което е причина за нарушения в ритъма, или пък такова заболяване се открие през 9-те месеца, само кардиолог може да прецени дали се налага лечение.

Необходими изследвания
Обикновено при аритмии са достатъчни преслушване на сърцето, електрокардиограма и лабораторни изследвания. Допълнително може да се направи 24-часов запис на сърдечния ритъм (т.нар. Холтеров запис). При съмнение за сърдечно заболяване най-добре е да ви се направи ехокардиграфия. Тя дава много важна информация и е безопасна за вас и за плода.

Как се лекува
Обичайно при повечето от случаите на ритъмни нарушения през 9-те месеца не се налага медикаментозно лечение. Достатъчно е да коригирате начина си на живот и храненето и да се отстранят причините за аритмиите.
Прилагането на противоаритмични медикаменти може да крие риск за плода, затова лечението с тях е добре да се избягва. То се налага само когато има много сериозно сърдечно заболяване, което създава риск за живота на бременната.
Ще резюмирам въпроса с аритмиите през бременността така: “Дяволът не е толкова черен, колкото изглежда.”

Речник
 Аритмия – най-общият термин за неравномерна сърдечна дейност
 Минутен сърдечен обем – обемът кръв, изтласкван от сърцето за 1 минута. Той е равен на произведението от сърдечната честота и обема изтласквана кръв за един сърдечен удар
 Тахикардия – ускорена, но ритмична сърдечна дейност
 Екстрасистола – преждевременно и изпреварващо ритъма сърдечно съкращение