Родих преди 40 дни, а все още имам кръвотечение. Нормално ли е това и след колко време ще дойде менструацията ми?


След раждането организмът на майката се връща към състоянието си преди бременността. Това обратно развитие на органи и системи се извършва в течение на 6 седмици след раждането и е различно бързо при отделните органи.

Обратно развитие претърпява и бременната матка след раждането на плода и отделянето на плацентата. Този процес е съпроводен от контрахиране на матката и кръвотечение от нея и правилното му протичане е обусловено от редица причини: брой на предхождащите раждания, усложнения във връзка с тях и други заболявания. През възстановителния период от гениталиите изтичат т.нар. лохии. Това може да продължи 3 до 6 седмици след раждането, като течението променя количеството и цвета си – от червено до светложълто. Ако при Вас то продължава след 6-ата седмица от раждането, трябва да се обърнете към Вашия акушер-гинеколог. След като Ви прегледа, включително и ехографски, и направи нужните изследвания, той ще прецени има ли забавяне в обратното развитие на матката, налице ли са признаци на някакви възпалителни изменения или има други, макар и редки причини, които могат да доведат до продължаване на кръвотечението и след нормалния възстановителен период.