През последните 8 седмици преди раждането бебето доста затруднява дишането ви, защото матката е толкова голяма, че в белия дроб постъпва два пъти по-малко въздух. В резултат на това дишате повърхностно. Има едно упражнение, чрез което може да си помогнете. Заемете отпусната стойка, като стъпалата ви са с раздалечени на около 20 см едно от друго. Протегнете ръцете си настрани колкото е възможно повече. Движете опънатите си ръце назад и спокойно вдишвайте и издишвайте. Можете да усилите ефекта, ако във всяка ръка държите по една малка гиричка.