Вече сте в клиниката, контракциите стават все по-силни и в един момент акушерката обявява, че в продължение на ½ час ще се записва кардиотокограма. Седите с бъдещия татко и втренчено наблюдавате зеления правоъгълник и черните линии. Изведнъж сърдечните тонове престават да се чуват. Или контролната лампа свети червено. Помощ! Да не би нещо с бебето да не е наред?!

Основна информация
Не се паникьосвайте, когато видите, че червената лампичка свети. Това означава, че сензорът, поставен на корема ви, не осъществява добър контакт. Просто го придвижете леко насам-натам, докато контактът се възстанови, или извикайте акушерката, която да извърши това вместо вас. Имайте едно наум, че и значителните на моменти отклонения на устройството, записващо контракциите, изглеждат по-опасни, отколкото са в действителност.


Между другото не сте задължена да наблюдавате кардиотокограмата. Това прави акушерката, в чийто кабинет се прехвърлят всички данни. Тя има поглед върху процеса и извиква лекаря, ако е нужно.
Кардиотокограмата показва на хартия  две линии. Горната е кардиограма, на която се записват сърдечните тонове на детето. На нея се вижда, че броят им се колебае между 120 и 160 в минута и звучат като конски галоп. Долната линия е токограма, която показва контракциите.


Начало на фазата на изгонване

Кардиотокографът остава включен от този момент. Контракциите (долната крива) следват бързо една след друга и ясно се познават: за раждащата – с болките, но за напредването на процеса – с ефекта. Бебето реагира с ускорен пулс, след това има краткотраен спад на сърдечните тонове. Всичко това е нормално!

Малко преди раждането
Сърдечната крива изведнъж се прекъсва. Това изглежда стряскащо за бъдещите родители, но акушерката не се безпокои, защото знае, че в момента сензорът трудно улавя сърдечния тон. Вместо това той изписва от време на време значително по-ниския пулс на раждащата. Няма основание за тревога! След няколко минути кардиотокограмата се прекъсва. Детето вече е при мама!

Д-р Яна Стефанова
акушер-гинеколог


Какво показва кардиотокографът

Линията, показваща сърдечните тонове на бебето (горе), се колебае около 125 сърдечни тона в минута. Оптималните са между 120 и 160. Когато майката усети движенията на детето, кривата на сърдечните тонове за кратко се вдига нагоре. Добър знак е и това, че върховете в кардиограмата са неравномерни, не само като реакция на контракциите.
Токограмата (долу) още не показва контракции.